Gemiddeld lopen we per dag 8.000 tot 10.000 stappen op onze voeten, in een mensenleven is dit 185.000 kilometer. Dit is vier keer de wereld rond! Daarom is extra aandacht voor de voeten niet onbelangrijk.

Podotherapie

Podotherapie wordt uitgeoefend door podotherapeuten.

Alle podotherapeuten in Nederland hebben een vier

jarige full-time HBO opleiding tot podotherapeut gevolgd aan of de Fontys Hogeschool te Eindhoven of Saxion Hogeschool te Enschede.


De titel podotherapeut is een beschermde titel en mag alleen gevoerd worden als de opleiding tot podotherpeut met succes is afgesloten. Tevens behoort het beroep podotherapie tot een van tien paramedische beroepen. Dit wil zeggen dat de podotherapeut uitsluitend werkt op verwijzing van een praktiserend arts of specialist, dit is namelijk zo geregeld in de Wet-BIG. 


Een podotherapeut behandelt voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten. Dit doet de podotherapeut door het toepassen van verschillende therapieën. Naast de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat is de podotherapeut ook gespecialiseerd in het behandelen van klachten bij patiënten met diabetes (suikerziekte) type I en type II, reuma, kinderen en sporters.


Wat is podotherapie? 

De podotherapeut behandelt patiënten met voetklachten of met klachten hogerop in het lichaam, die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten. 

Denk hierbij aan enkel-, knie-, heup-, en rugklachten en overbelasting van de spieren bij veel staan en lopen. Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand), alsmede behandeling van huid en nagels, indien er sprake is van een pathologie.

Podocentrum 

Noord Nederland


Visie Podocentrum Noord Nederland

Binnen de praktijk staat de patiënt centraal, de patiënt is te alle tijden leidend in de therapie. De behandelrelatie is gelijkwaardig, binnen de praktijk hangt een open sfeer waar alles bespreekbaar is.

Podocentrum Noord Nederland heeft diverse locaties

  • Assen
  • Geesbrug
  • Ruinen
  • Dronten
  • Ter Apel
  • Nieuwlande (Hoogeveen)


Binnen de praktijk wordt er gewerkt met de modernste apparatuur om zo goed mogelijk de verschillende klachten te kunnen behandelen. Binnen de praktijk staat de patiënt centraal, er wordt naar de patiënt geluisterd en de behandeling wordt individueel voor iedere patiënt vervaardigd. Openheid naar patiënten toe is iets wat binnen de praktijk zeer belangrijk is.


Podocentrum Noord Nederland is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (de NVvP) net als de podotherapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk. Tevens staat deskundigheid bevordering hoog in het vaandel binnen de praktijk en daarom worden er regelmatig bij- en nascholingen gevolgd om zo het niveau binnen de praktijk hoog en actueel te houden.